usługi doradcze

Analizami i wycenami finansowymi zajmujemy się profesjonalnie od 1996.

Zakres naszych usług obejmuje m.in. wykonanie następujących opracowań:

  1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa – analiza porównawcza i wskaźnikowa przedsiębiorstwa, biorąca pod uwagę zazwyczaj 3-5 lat obrachunkowych wstecz
  2. Analiza ekonomiczno-finansowa sektora – analiza j/w dotycząca grupy przedsiębiorstw z tej samej branży. (przykładowe wykonane analizy: warzelnie słodu, produkcji piwa, produkcji płytek ściennych i podłogowych, producentów celulozy i papieru szarego, produkcji autobusów, drukarnie)
  3. Sporządzanie business planów – przygotowanie planu finansowego spółki z reguły na 1 do 5 lat. W zależności od celu (uzyskanie finansowania zewnętrznego, budżetowanie) i  potrzeb może on być szczegółowy z podziałem na miesiące lub ogólny roczny.
  4. Ocena stopy zwrotu z planowanej inwestycji – badanie wewnętrznej stopy zwrotu z planowanej inwestycji. Analiza ta zawiera w sobie takie elementy jak: planowane nakłady inwestycyjne; oszacowanie przychodów, kosztów i przepływów finansowych generowanych dzięki tej inwestycji; obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu czyli stopy zysku z danej inwestycji i porównanie jej do bezpiecznych stóp zwrotu np. z papierów dłużnych.
  5. Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową DCF – opiera się na wyliczeniu strumieni pieniądza generowanych przez przedsiębiorstwo w kolejnych latach funkcjonowania i składa się z takich elementów jak: określenie przyszłych przychodów i kosztów przedsiębiorstwa, sporządzenie i analiza bilansu, rachunku wyników oraz rachunku przepływów finansowych na kolejne lata, wyliczenie wysokości strumieni gotówki generowanych przez przedsiębiorstwo w kolejnych latach. Tak wyliczone strumienie gotówki (Cash Flows) dyskontuje się na moment przygotowywania analizy i w ten sposób otrzymujemy bieżącą wartość dochodową firmy (przykłady wycen z ostatniego okresu: PKP Wars, ZPiC Świecie, Browar Sierpc, Słodownia Sierpc, Słodownia Strzegom, OTO Kable Lublin, Browar Bosman Szczecin, Browar Piast Wrocław, DWD Sp. z o.o., Pfeiderer SA, TMH Polska sp. z o.o.)
 
profitpolska.pl - biuro rachunkowe. Usługi księgowe i doradcze. Rachunkowość, płace, podatki, kadry, business plany - Warszawa